Νίκη Φούκα

Ορμώμενη από την αγάπη μου για τον τόπο μου και το περιβάλλον δηλώνω παρούσα στον αγώνα να κρατηθούν οι νέοι στον τόπο μας, να δημιουργήσουν, να συμμετέχουν και να βοηθήσουν να διατηρηθεί ό,τι μας παραχώρησαν οι προηγούμενες γενιές με την ελπίδα να κληροδοτήσουμε καλύτερες συνθήκες ζωής για τις επόμενες.
Συντάσσομαι με τον αγώνα του υποψηφίου Δημάρχου, Αργύρη Τσακνή και τον ευχαριστώ για την πρόταση που μου έκανε να παλέψουμε όλοι μαζί για έναν Ισχυρό Δήμο Αριστοτέλη

Νίκη Φούκα
υποψήφια δημοτική σύμβουλος Δε Μεγ. Παναγίας

διαβάστε το βιογραφικό της

Σχόλια 0

Κάντε ένα σχόλιο